การกระโดดตีลูกเหนือศีรษะ

แบดมินตันเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการออกกำลังกายเช่นเดียวกับการเล่นกีฬาชนิดอื่นๆ ถ้าผู้เล่นคนใดมีรูปร่างที่ค่อนข้างสูง และมีความคล่องแคล่วว่องไวก็อาจจะเป็นผู้ที่ได้เปรียบในการแข่งขัน นอกจากยังช่วยฝึกให้มีจิตใจเข้มแข็งไม่ท้อถอยต่อสถานการณ์ที่ลำบาก

การแข่งขันแบดมินตันจะต้องสร้างโอกาสในการเป็นฝ่ายรุก เพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่งขัน ในปัจจุบันแนวโน้มในการฝึกแบดมินตันเพื่อการแข่งขันจะเน้นการรุกโจมตีด้วยความรวดเร็ว ความแข็งแกร่งโดยมีเป้าหมายให้จบในแต่ละคะแนนให้เร็วที่สุดมากกว่าการตีด้วยชั้นเชิงที่ลวดลาดสวยงามและใช้ระยะเวลาในการโต้ตอบด้วยทักษะหรือเบสิกที่นานๆ ดังนั้นการฝึกจึงเน้นการตีลูกให้ไดเปรียบและเป็นฝ่ายรุกอย่างรวดเร็วเสมอ และการกระโดดจะตีเหนือศีรษะจึงได้พัฒนาขึ้นมาจากแนวโน้มดังกล่าว ข้อดีของการกระโดดตีลูกเหนือศีรษะ คือการที่ผู้เล่นสามารถตีลูกในจุดที่สูงกว่าและเร็วกว่าปกติ เพราะลูกที่ถูกตีจะเพิ่มความแรง ซึ่งเกิดจากจังหวะและการถ่ายเทน้ำหนักตัวอย่างถูกต้อง สามารถเลือกพื้นที่เป้าหมายได้มากกว่า ส่วนคู่แข่งขันจะถูกบีบบังคับให้มีเวลาเตรียมตีตอบโต้ในเวลาที่จำกัด นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเปิดเกมรุกได้

สำหรับผู้เล่นมือหัดการกระโดดตีลูกจะเป็นท่าที่ยาก ถ้าฝึกไม่ชำนาญการกระโดดตีลูกอาจจะเกิดอุบัติเหตุในการแข่งขันได้ ดังนั้น ผู้เล่นค่อยๆ เรียนรู้แล้วค่อยขึ้นระดับจากขั้นตอนที่ง่ายไปยากตามลำดับ หากมีการฝึกฝนป็นประจำจนชำนาญผู้เล่นก็จะสามารถตีลูกได้ แต่ต้องดูตามความเหมาะสมและข้อดีข้อเสียของการตีลูกนั้นๆด้วย